Tidigare event

Mönster

Informationsmöte om partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT

6 september 2022 | 13:00 Plats: digitalt via Zoom

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future är ett partnerskap inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid.

Circular Materials Conference

14 - 15 september 2022 Plats: Skellefteå

Nordic forum for industrial, scientific and commercial progress in circular use of materials.

European Research & Innovation Days

28 september 2022 Plats: digitalt

European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship Research and Innovation event.

Kickoff för projekt om cirkulärt byggande

28 september 2022 Plats: digitalt

Välkommen till en förmiddag där vi startar upp Östersunds kommuns satsning på cirkulärt byggande.

Vad är på gång inom plastforskningen?

29 september 2022 | 13:00 - 17:00 Plats: Stockholm och digitalt

Välkommen att ta del av resultaten från ett stort antal forskningsprojekt inom plastområdet. Dagen arrangeras av Vinnova, RISE, Svenskt vatten, Formas, Stiftelsen för strategisk forskning, RE:Source, Lighter, BioInnovation, Energimyndigheten, Skogsindustrierna och Naturvårdsverket.

Mönster

Intressentmöte om Internet of Materials

5 oktober 2022 | 13:00 - 16:00 Plats: digitalt via Zoom

SIS arrangerar i samverkan med RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value ett öppet intressentmöte för att diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Internet of Materials” med syfte att möjliggöra…

Mönster

Cirkulär framtid

13 - 14 oktober 2022 Plats: digitalt

Vad sker inom materialutveckling, byggande, tjänstesektorn? Vilken roll ska din verksamhet ta i omställningen? Hämta inspiration till din verksamhets resa mot en resurseffektiv och cirkulär affärsmodell.

Mönster

Kraftsamling inför Horisont Europas nya arbetsprogram inom hållbar industri

17 oktober 2022 | 13:00 - 14:00 Plats: digitalt

Under detta digitala möte får du inspiration att förbereda dig för det kommande arbetsprogrammet 2022-2023.

Mönster

Stor satsning på byggande, bostäder och infrastruktur

16 november 2022 | 10:00 - 11:30 Plats: digitalt

Digitalt seminarium med match-making för aktörer som är intresserade av hållbarhet inom byggande, bostäder och infrastruktur.

Nordic Circular Summit

22 - 24 november 2022 Plats: Stockholm och digitalt

The Nordic Circular Summit is a hybrid summit exploring the circular economy in the Nordic region, hosted by Nordic Circular Hotspot and Nordic Innovation.

Mönster

Återbruk och återvinning av textilier

23 november 2022 | 08:00 - 09:30 Plats: digitalt

Hur ska textil hanteras cirkulärt i framtiden? Vilka är utmaningarna och vilka lösningar är under utveckling? På webinariet presenteras såväl forskningsprojekt som praktiska lösningar.

Mönster

Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

23 november 2022 | 09:00 - 10:00 Plats: digitalt

Svaret på denna fråga ges i en rapport från Unity projektet som presenteras på ett onlineseminarium. Rapporten bygger på 63 intervjuer med personer inom plastbranschen, allt från tillverkare…

Mönster

PiiA Summit – industrins digitala och gröna omställning

23 november 2022 | 09:30 - 16:30 Plats: Västerås

PiiA Summit vänder sig till dig som är intresserad av hur ny teknik och forskning kan bidra till industrins digitala och gröna omställning. Branschkonferensen är en mötesplats där…

Moving Forward — Closing the Circularity Gap in the Nordics

23 november 2022 | 14:00 - 15:45 Plats: Stockholm or digital

Sweden’s economy is 3,4% circular, Norway’s is 2,4% and Iceland’s is 8,5%. How can we increase circularity and work towards sustainable use of materials? The Circularity Gap Reports…

Mönster

Hållbar konsumtion – utopi eller verklighet?

1 december 2022 | 07:30 - 09:30 Plats: Stockholm och digitalt

Sverige är ett av 15 länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck per person. Samtidigt har vi ett världsunikt mål för minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Hur…

RE:Sourcedagen

7 december 2022 | 09:00 - 11:00 Plats: digitalt via Teams

Vi träffas digitalt för intressanta presentationer och diskussioner kring hållbar materialanvändning. 

Mönster

Vägen mot Sveriges cirkulära omställning med näringslivet som draglok

12 december 2022 | 09:00 - 16:30 Plats: Stockholm eller digitalt

Årskonferens för Delegationen för Cirkulär ekonomi. Årskonferensen gästas bland annat av Anders Kärrberg, ledamot i Delegationen och Head of Global Sustainability på Volvo Cars, som berättar om komplexiteten…

Mönster

Trace4Value – öppet projektmöte

16 december 2022 | 13:00 - 16:00 Plats: digitalt via Teams

Projektet Trace4Value samlar aktörer från flera branscher för att sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation där omställningen mot klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva och resilienta…

Mönster

Bygg kompetens – perspektiv för hela cykeln

26 januari 2023 | 11:00 - 12:00 Plats: digitalt

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en…

Få senaste nytt från RE:Source

Anmäl dig till nyhetsbrevet