Tidigare event

På den här sidan tipsar vi om kostnadsfria event om hållbar materialanvändning och cirkulär ekonomi. Om du vill synas här, hör av dig till oss.

Kontakt

Mönster

Frukostwebbinarium – så kan vi nå ökad cirkularitet

5 juni 2024 | 08:30 - 09:30 Plats: online

Hur kan några av Sveriges viktigaste sektorer bli mer cirkulära? RE:Source och Cradlenet bjuder in till ett webbinarium som sammanfattar några av de viktigaste vägarna framåt för ökad…

Mönster

From Waste to Value – Improved use of ashes from municipal solid waste

30 maj 2024 | 08:30 - 10:45 Plats: online

An interactive digital seminar dedicated to fostering a shared understanding of the transition towards a circular economy.  Seminar highlights:

Mönster

Circular Textile Innovations Sweden – Sustainable System change in the textile industry

29 maj 2024 | 09:30 - 16:00 Plats: Stockholm

CITEX closing conference at RISE in Stockholm. The CITEX sub-projects are being finalised and we want to share the results with you! CITEX is a project funded by…

Mönster

Cirkulär plastanvändning för en hållbar byggindustri

23 maj 2024 | 15:00 - 16:00 Plats: online

Byggbranschen är en av de branscher som använder mest plast och kraven ökar på cirkularitet och hållbarhet. I detta webbinarium tar vi tempen på branschens omställning och lyssnar…

Mönster

Bygg kompetens – för en cirkulär sektor

23 maj 2024 - 23 april 2024 Plats: online

Cirkularitet innebär ett värdebevarande helhetstänkande och ett system där värde bibehålls och återskapas, och så lite som möjligt kastas bort eller deponeras för slutförvaring. På Bygg kompetens visar…

Mönster

Ökade behov av metaller och mineral – politiska strategier, mål- och intressekonflikter

22 maj 2024 - 22 april 2024 Plats: Stockholm och online

För omställningen till ett fossilfritt, hållbart samhälle krävs säker tillgång till kritiska metaller och mineral. Europas försörjning förutsätter fortsatt import, ökad utvinning inom EU och effektivare cirkulära flöden.…

Bild för artikel RE:Sourcedagen

RE:Sourcedagen

15 maj 2024 | 10:00 - 16:00 Plats: Stockholm

Hur bor, lever och transporterar vi oss 2045? Välkommen på en resa mot framtiden. Vi blickar framåt mot 2045. Hur ser våra liv ut då och vad behöver…

Mönster

Digitalisation and AI for energy-efficient and sustainable industry

3 maj 2024 | 14:00 - 15:30 Plats: online

The webinar is part of the Swedish digitalisation consortium seminar series for national networking, in accordance with the Swedish Energy Agency’s international networking and collaboration in IETS TCP.

Mönster

World Circular Economic Forum 2024

15 - 18 april 2024 Plats: Bryssel och online

The world’s leading event for circular economy thinkers, doers and leaders hits Brussels in April 2024, showcasing the most impactful circular solutions from around the world. Online participation…

Mönster

Critical Raw Materials Act – dess påverkan på avfalls- och återvinningssystemet

12 april 2024 | 08:30 - 10:00 Plats: online

Förslaget till lagen om kritiska råmaterial (Critical Raw Materials Act) är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att inom EU säkerställa en hållbar och trygg försörjning…

Mönster

Cirkulär hantering av solcellspaneler

11 april 2024 | 10:00 - 11:00 Plats: online

Hur kan solcellspaneler i högre utsträckning tas om hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt? Energimyndigheten berättar om vad deras utredning kommit fram till. Webbinariet riktar sig främst…

Mönster

Horisont Europa – hur planerar jag en framgångsrik ansökan?

11 - 19 april 2024 Plats: Stockholm eller online

Planerar du att söka till Horisont Europa? Då är detta seminarium ett utmärkt tillfälle att få tips om hur du formulerar en framgångsrik ansökan. Under det här tillfället…

Mönster

Cirkulär hantering av vindturbinblad

10 april 2024 | 10:00 - 11:00 Plats: online

Hur kan vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning tas om hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt? Energimyndigheten berättar om vad deras utredning kommit fram till.  Webbinariet riktar…

Mönster

KEEP – om spårbarhet inom elektroniska produkter

21 mars 2024 | 14:30 - 16:00 Plats: online

På projektet KEEPs slutmöte presenteras resultat från flera pilotprojekt, med en rad olika aktörer i värdekedjan.

Mönster

Hur kan cirkulära flöden öka tillgången till kritiska metaller och mineral?

20 mars 2024 | 16:00 - 18:30 Plats: Stockholm och online

Idag återvinner vi bara en liten del av alla de kritiska metaller och mineral som behövs för att bland annat tillverka elbilar, solceller och vindkraftverk. Efterfrågan beräknas samtidigt…

Mönster

Digitala produktpass och utbildning i spårbarhet

20 mars 2024 | 13:00 - 16:00 Plats: online

Trace4Value är ett projekt om spårbarhet i värdekedjor, som stöttas av flera strategiska innovationsprogram, däribland RE:Source. På detta öppna projektmöte presenteras bland annat pilotprojekt med digitala produktpass inom…

Mönster

Sweden Innovation Days

20 - 21 mars 2024 Plats: online

An annual digital event, focused on connecting innovation actors from around the world to foster partnerships with clear and actionable missions to create a more sustainable world.

Mönster

Så får vi bättre snurr på plasten – resultat från två regeringsuppdrag

15 mars 2024 | 09:00 - 11:00 Plats: Stockholm och online

Välkommen på frukostseminarium  den 15 mars där vi presenterar två nyligen avslutade regeringsuppdrag: Naturvårdsverkets Rätt plast på rätt plats och Kemikalieinspektionens Giftfritt från början – problematiska ämnen som…

Mönster

Lansering av program inom Impact innovation 

14 mars 2024 | 12:00 - 15:00 Plats: Stockholm och online

I slutet av februari fattas beslut om de program som beviljas inom Impact innovation. Vid lanseringen markeras starten för programmens arbete och vi får veta mer om inriktningen…

Mönster

Horisont Europa: vad, varför och hur?

13 mars 2024 | 13:00 - 14:30 Plats: Stockholm och online

Lär dig mer om grunderna i Horisont Europa! Vilka finansieringsmöjligheter finns och hur fungerar programmet egentligen? Vinnova vägleder genom EU:s ramprogram och EU:s webbportal för att du ska…

Mönster

Framtidssäkra din affär

12 mars 2024 | 10:00 - 11:00 Plats: Göteborg och online

Välkommen på informationsmöte för coachingprogrammet i cirkulär utveckling med fokus på lättvikt.  Programmet riktar sig till dig på företag inom lättviktsområdet som skulle vilja veta mer om:

Mönster

Workhop kommunal textilinsamling

7 mars 2024 | 09:00 - 11:00 Plats: online

Profu, IVL och RISE arbetar med att samla in erfarenheter från kommunal textilinsamling och även blicka framåt mot kommande lagkrav. Därför vill vi bjuda in er till en…

Mönster

Stämma 2024

6 mars 2024 | 09:00 - 10:30 Plats: digitalt via Teams

Årets stämma hålls digitalt via Teams. Handlingar inför stämman hittar du på RE:Source hemsida från och med den 21 februari. 

Mönster

CIRPASS – digitala produktpass

5 mars 2024 | 09:30 - 17:30 Plats: online

Digitala produktpass (DPP) förväntas träda i kraft 2027 och gradvis utvidgas till ett brett spektrum av produktgrupper, och detta evenemang kommer att bidra till din förståelse av DPP-implementeringen.…

Mönster

Revolutionerande återanvändning av avloppsvatten för matproduktion

5 mars 2024 | 08:30 - 10:00 Plats: online

Centrum för Industriell och Urban Symbios första webinarie för året. Vi fokuserar på forskningsprojektet Unity4Water som är ett initiativ mellan Mälardalens universitet (MDU), RISE och ett 30-tal samarbetspartners…

Mönster

Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

4 mars 2024 | 13:00 - 14:00 Plats: online

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en…

Mönster

Hur kan Sverige bli mer cirkulärt? Styrmedel och åtgärder för ökad resurseffektivitet

16 februari 2024 | 09:00 - 10:00 Plats: Stockholm och online

Svenskt Näringsliv presenterar rapporten ”Hur kan Sverige bli mer cirkulärt?” och bjuder in till samtal om beslut som kan fattas Sverige för att främja cirkularitet. På plats för…

Mönster

Hur kan Sverige bidra till en hållbar försörjning av kritiska råvaror?

14 februari 2024 | 15:30 - 17:00 Plats: Stockholm och digitalt

Sverige är en betydande gruvnation. Vilken roll ska vi spela i EU:s framtida försörjning av metaller och mineral?

Mönster

Cirkulära arbetskläder inom bygg och industri

14 februari 2024 | 12:15 - 13:00 Plats: online

Linköpings universitet bjuder in dig som inköpare eller användare av arbetskläder inom bygg och industri, dig som designar, tillverkar eller säljer arbetskläder, och dig som erbjuder tvätteritjänster för…

Mönster

Towards plastics circularity through increased stakeholder dialogue

9 februari 2024 | 08:30 - 10:00 Plats: online

In the webinar we will discuss implications for designers and recyclers related to the resolution in the Global plastic treaty, how the industry implement design for recycling today…

Mönster

Attraktiva livsmiljöer – cirkulära flöden och hållbar materialanvändning

8 februari 2024 | 17:00 - 18:00 Plats: Stockholm / online

Flera samhällsutmaningar som klimatförändringar, begränsade resurser och växande befolkning har bäring på hur vi planerar och bygger våra samhällen. Arkitektur och samhällsplanering påverkar människans livsmiljö och är därför…

Mönster

Klimatsäkert, cirkulärt och snabbt – effekter av digitalt samhällsbyggande

8 februari 2024 | 10:00 - 16:00 Plats: Stockholm

Välkommen på en heldagskonferens där Smart Built Environment presenterar resultat från programmets fyra temaområden; Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Mönster

Informationsmöte inom FFI om fem nya utlysningar för hållbara vägtransporter

6 februari 2024 | 11:00 - 12:00 Plats: online

Vill ni bidra till en omställning av vägtransportsystemet? FFI – Fordonsstrategisk forskning och innovation inleder det året med nya erbjudanden. Den 23 januari öppnar nya utlysningar inom samtliga…

Mönster

Plastbubbel 2024

30 januari 2024 | 09:30 - 16:30 Plats: online och Stockholm

Startskottet för arbetet med en hållbar plastanvändning under 2024. I år är fokus på de framsteg som har gjorts i omställningen, med massor av exempel från en mängd…

Mönster

Science Week

30 januari 2024 - 1 februari 2024 Plats: Södertälje och digitalt

Science Week är mötesplatsen för dig som vill verka för en hållbar framtid. Kom och inspireras av de bästa i branschen inom hållbar utveckling, produktion och stadsutveckling.

Bild för artikel Aktuella utlysningar för en cirkulär och biobaserad framtid

Aktuella utlysningar för en cirkulär och biobaserad framtid

15 december 2023 | 10:00 - 11:00 Plats: online

Små och medelstora företag (SMF) spelar en stor roll för den gröna omställningen. Som underleverantörer till större industrier och handelsaktörer har dessa företag stora möjligheter att bidra till…

Mönster

Co-benefits of Circular Economy in the Nordics

12 december 2023 | 08:30 - 09:30 Plats: online

The potential for a more ambitious circular economy in the Nordic Region is significant. However, the circular transition faces many barriers and progress has so far been very…

Bild för artikel Sustainability day at Karlstad business school

Sustainability day at Karlstad business school

11 december 2023 | 13:00 - 16:00 Plats: Karlstad och online

Organizational transformation and Societal impact – in the light of Agenda 2030. Listen to interesting lectures about how sustainable solutions are becoming increasingly important and gain new knowledge…

Mönster

Väck idéer – sök finansiering

7 december 2023 | 14:30 - 16:30 Plats: Stockholm

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning,…

Bild för artikel RE:Source Impact och Utlysning 2024

RE:Source Impact och Utlysning 2024

6 december 2023 | 09:00 - 11:30 Plats: online

Lyssna på intressanta presentationer från projekt som fått finansiering via RE:Source och få information om Utlysning 2024.

Mönster

BioInnovativa affärer – EIC Accelerator för SMF

30 november 2023 | 14:00 - 15:30 Plats: Online

Vilka möjligheter innebär EU-utlysningen EIC Accelerator för små och medelstora företag? Hur designar man en ansökan? Vad bör man tänka på – och är timingen rätt att söka nu? På…

Mönster

Financing and funding of societal transitions

29 november 2023 | 08:30 - 10:00 Plats: Online

Varmt välkommen till en ny nätverksträff med iHubs Sweden. Den här gången fokusera vi på att utforska och diskutera innovativa finansieringsmodeller för att stödja och påskynda övergången till…

Mönster

Väck idéer – sök finansiering

23 november 2023 | 12:00 - 15:00 Plats: Malmö

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning,…

Mönster

Design för energieffektiv vardag årskonferens

23 november 2023 | 09:00 - 12:00 Plats: Online

För att lösa klimatutmaningen behövs nya smarta lösningar som gör det enkelt att leva energieffektivt och hållbart. Välkommen till en förmiddag där du får ta del av inspirerande…

Bild för artikel Hållbar plastanvändning – en av lösningarna på (flera) stora samhällsutmaningar

Hållbar plastanvändning – en av lösningarna på (flera) stora samhällsutmaningar

22 november 2023 | 08:30 - 10:00 Plats: Online

En mer hållbar användning av plast skulle kunna bidra till att lösa några av de samhällsutmaningar som vi står inför. På det här seminariet kommer det visas på…

Mönster

Delegationen för cirkulär ekonomis årskonferens 2023

21 november 2023 | 08:30 - 16:10 Plats: Stockholm / online

Välkommen till Delegationen för cirkulär ekonomis årskonferens! På förmiddagen presenterar Delegationen året som gått och planer för 2024. Dessutom bjuds spännande talare in från näringslivet som berättar om…

Mönster

Fashion Transformations

15 november 2023 | 13:00 - 14:00 Plats: Borås

Om omställningen av modeindustrin och hur olika aktörer arbetar med omställningen – från utbildning och en förändrad efterfrågan i kompetens till hur de stora aktörerna arbetar med omställningen,…

Bild för artikel Digitala plattformar för cirkulära tjänster

Digitala plattformar för cirkulära tjänster

14 november 2023 | 10:00 - 12:00 Plats: Borås

Presentation av konsumentstudie inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet ”Framtidens Hållbara Kläder.” Här får du möjlighet att ta del av betydande insikter från konsumentstudier, som i förlängningen strävar…

Mönster

Informationsmöte om utlysningen Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor

14 november 2023 | 09:00 - 10:00 Plats: online

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor – effektivt nyttjande av varje kolatom. Under mötet…

Mönster

Symbios 2.0 Finansiering & Omställning

14 november 2023 | 08:30 - 10:00 Plats: online

Vi bjuder in Henrik Blomberg, programansvarig från Tillväxtverket som presenterar Regionalfonden – en fond där olika aktörer som driver projekt inom miljö, klimat, företagande, kompetens eller spjutspetsforskning kan söka medel.…

Bild för artikel Bygg- och fastighetsdagen 2023

Bygg- och fastighetsdagen 2023

9 november 2023 | 13:00 - 18:00 Plats: Norrköping

Bygg- och fastighetsdagen är en given eftermiddag för dig som är intresserad av tillväxt och utveckling, bygg- och fastighetsfrågor. Fokus ligger på återbruk och samverkan och det finns…

Bild för artikel Fossilfri och cirkulär upphandling

Fossilfri och cirkulär upphandling

9 november 2023 | 08:15 - 16:30 Plats: Online

Vill du veta mer om förslag till framtida offentliga upphandlingar? Vill du jobba mer med fossila och cirkulära åtgärder men vet inte vart du skall börja? Undrar du vad…

Mönster

Väck idéer – sök finansiering

8 november 2023 | 12:00 - 16:00 Plats: Norrköping

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning,…

Mönster

Från projekt till portfölj

7 november 2023 | 08:30 - 10:00 Plats: online

Det är tydligt att projektformatet har skapat stora värden de senaste årtiondena. Samtidigt blir det alltmer utmanande att jobba utifrån projektstyrning i en tid av komplexitet och osäkerhet.…

Mönster

Industrin ställer om – mot cirkulär ekonomi

19 oktober 2023 | 09:00 - 16:30 Plats: Stockholm

KTH – Transformationsdagen 2023 I år är det fokus på Cirkulär Ekonomi (CE) och hur CE kan bidra till hållbarhetsmålen. Denna transformation innebär många vetenskapliga och organisatoriska utmaningar…

Mönster

Konferens: Fossilfri konkurrenskraft 2023

18 oktober 2023 | 09:00 - 16:00 Plats: Stockholm

Välkommen på Sveriges tyngsta omställningskonferens. En heldag för dig som vill få fördjupad kunskap och aha-upplevelser om hur Sverige just nu ställer om. På Fossilfritt Sveriges årskonferens riktar…

Mönster

Re-think – Circular Economy Forum

17 - 18 oktober 2023 Plats: Taranto, Italy

Re-think Circular Economy Forum – Taranto 2023 is designed to present a vision on macro-trends, possible evolutionary paths, and main projects concerning the circular economy at a local,…

Bild för artikel Nordic Circular Summit

Nordic Circular Summit

17 - 18 oktober 2023 Plats: Reykjavik / online

Nordic Circular Summit is the biggest conference on circular economy in the Nordics. In 2023, the NCS will take place online and in Reykjavik, Iceland. This year, the…

Mönster

CEweek2023

16 - 20 oktober 2023 Plats: London / online

Join the stuff revolution. Combating the climate emergency with the circular economy. #CEweek2023 is a week of inspiration and celebration to showcase and accelerate the stuff revolution. It…

Mönster

International E-Waste Day

14 oktober 2023 Plats: Online

International E-waste Day is a yearly awareness raising celebration initiated by the WEEE Forum and its members and takes place every year on 14th of October. It aims to…

Mönster

Väck idéer – sök finansiering

13 oktober 2023 | 09:30 - 12:00 Plats: Skellefteå

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning,…

Mönster

Critical Raw Materials

11 oktober 2023 | 10:00 - 11:30 Plats: Online

Raw materials are crucial to Europe’s economy, and sustainable access to these materials is key for net zero objectives. However, Europe relies heavily on imports, mostly from third-country…

Bild för artikel Återbrukets klimateffekter med fokus på bygg- och fastighetsbranschen

Återbrukets klimateffekter med fokus på bygg- och fastighetsbranschen

6 oktober 2023 | 08:00 - 08:45 Plats: Online

Hur kan man beräkna klimatvinster – och klimatutsläpp – vid återbruk? Vad omfattas av en klimatdeklaration? Vilka produkttyper ger störst klimatvinster, och hur kan man tänka kring aspekter…

Mönster

BioInnovativa affärer

3 oktober 2023 | 15:00 - 16:10 Plats: Online

Detta digitala seminarium riktar sig till små och medelstora företag (SMF) i Värmland med omnejd, forskare och andra intresserade som vill få mer information om finansierings- och stödmöjligheter…

Mönster

Finnish-Swedish Textile Circularity Exchange Days

2 - 3 oktober 2023 Plats: Online

Welcome to an afternoon of new insights and presentations on circularity in the textile economy. The online event is a great opportunity to learn more about the latest…

Bild för artikel Bioimpact Build Up

Bioimpact Build Up

28 september 2023 | 14:30 - 17:00 Plats: Stockholm

Den svenska bioekonomin erbjuder viktiga lösningar till de stora samhällsutmaningarna. Biobaserade och cirkulära lösningar är grunden i den gröna omställningen. Men för att nå dit behövs forskning och…

Mönster

Bioinnovations programkonferens

28 september 2023 | 10:00 - 15:00 Plats: Stockholm

En heldag med fokus på forskning och projektresultat inom biobaserade och cirkulära möjligheter för textil, träbyggande och förpackningar. 

Mönster

Miljömålsdagarna

27 - 28 september 2023 Plats: Borlänge

Miljömålsdagarna är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Två dagar med föreläsningar, lärande exempel och givande samtal. Förutom inspiration och kunskap, får du även…

Mönster

Climate Week NYC watch party

20 september 2023 | 17:00 - 19:00 Plats: Stockholm

We Don’t Have Time is excited to invite you to watch and participate in their broadcast, live from New York during Climate Week NYC and the United Nations…

Bild för artikel Future Adaptive Design- Guide and toolbox launch

Future Adaptive Design- Guide and toolbox launch

20 september 2023 | 13:00 - 16:00 Plats: Göteborg / online

Launch of guide and toolbox for Future Adaptive Design – an approach to designing products and services for circular business models. Partners share experiences of exploring business opportunities…

Mönster

The Climate Hub

18 - 22 september 2023 Plats: New York / online

The Climate Hub gives you access to exclusive content from Solutions House, Clinton Global Initiative, Fashion 4 Development, The Nest Climate Campus, and of course, We Don’t Have…

Mönster

Hur kan vi designa produkter med plast så att de går att återvinna?

14 september 2023 | 13:00 - 17:00 Plats: Stockholm

Under konferensen kommer vi att utforska designfasens betydelse för att skapa återvinningsbara plastprodukter. Materialval, färg, tillsatser och demonteringsmöjligheter är avgörande för att produkter som innehåller plast ska kunna…

Mönster

Hur uppnår vi cirkulära plastflöden i byggsektorn?

13 september 2023 | 12:30 - 16:30 Plats: Stockholm

Välkommen till ett seminarium om cirkulära plastflöden i byggsektorn, som Miljö- och klimatpakten arrangerar i samarbete med Stockholm Business Region och Klimatarena Stockholm. Fokus denna eftermiddag är på…

Bild för artikel Industrialisering av additiv tillverkning

Industrialisering av additiv tillverkning

12 september 2023 | 09:30 - 15:30 Plats: Trollhättan / online

Additiv tillverkning, eller 3D-printing i dagligt tal, är en tillverkningsmetod med en lång rad fördelar. Tillverkning av enstaka komponenter är det många som redan behärskar, men hur går…

Bild för artikel Sveriges första resurshubb

Sveriges första resurshubb

12 september 2023 | 08:30 - 10:00 Plats: Online

Detta webinarie presenterar Sveriges första resurshubb inom industriell och urban symbios och konceptet som framgångsrik katalysator. Vad är en resurshubb, hur fungerar den och vad är syftet? På…

Mönster

Hur skapar vi cirkulära textilflöden?

7 september 2023 | 14:00 - 14:45 Plats: Ystad

Varje år slänger vi över fyra miljoner ton kläder och andra textilier inom EU, men bara en bråkdel av allt återvinns – ett ohållbart sätt att hantera resurser!…

Mönster

Slow fashion week

30 augusti 2023 - 2 september 2023 Plats: Stockholm

Slow Fashion Week Sthlm arrangeras för första gången och vill bli modebranschens nya mötesplats. Hela modeveckan syftar till att främja hållbart mode och medveten klädkonsumtion. Vi visar på…

Mönster

Frukostmöte om möjligheterna med bioraffinaderi

29 augusti 2023 | 08:00 - 09:00 Plats: online

Ett bioraffinaderi använder biobaserade resurser effektivt och utvecklar nya produkter som ersätter fossilbaserade. Råvarorna kan exempelvis komma från skogen, jordbruket eller livsmedelsindustrin. Det finns en stor potential i…

Mönster

Lunchseminarium: Från tråd till affär – hur ska Sverige sy ihop det?

30 juni 2023 | 12:00 - 12:45 Plats: Handelns Hus, Almedalen

Vilka hinder måste röjas för att säkerställa att ett nationellt system för insamling, sortering och bearbetning av insamlat textilavfall kommer på plats inför EU:s lagkrav som träder ikraft…

Mönster

Hur påverkar digitala produktpass små och medelstora företag?

15 juni 2023 | 11:00 - 12:00 Plats: digitalt

Kraven på digitala produktpass förväntas få en stor påverkan på små och medelstora företag. Företagen står inför betydande utmaningar som varierar inom och mellan olika branscher. Tillväxtverket lanserar…

Mönster

Circular leadership from Nordic businesses

1 juni 2023 | 15:00 - 16:30 Plats: online / Helsinki

Businesses have a leading role in the circular transition, and Nordic pacesetters have long been breaking barriers through innovation and entrepreneurship. This is your chance to learn what…

Mönster

World Circular Economy Forum

30 maj 2023 - 1 juni 2023 Plats: Helsinki, Finland

Mönster

Habit Impact Day

25 maj 2023 Plats: Stockholm

Innovationer, techlösningar och verktyg som bidrar till textil- och modeindustrins hållbara och cirkulära omställning – allt under ett tak. Möt och nätverka med framtida kunder och partner, dela…

Bild för artikel RE:Sourcedagen

RE:Sourcedagen

23 maj 2023 | 09:00 - 11:00 Plats: digitalt via Teams

Vi träffas digitalt i Teams för presentationer och samtal kring hållbar materialanvändning. Varmt välkommen! 9.00 Intro Klas Cullbrand, RE:Source 9.05 Favoritgarderoben – Hur många plagg har du i…

Mönster

Nordic Sustainability Expo

9 - 10 maj 2023 Plats: Stockholm

Mötesplats för hållbar utveckling. RE:Source är på plats med programkontoret och flera av våra projekt i monter C04:20. Välkommen att komma och prata med oss!

Mönster

Leading the transition to a circular textile & fashion industry

26 april 2023 | 08:30 - 16:30 Plats: Borås

The Swedish national platform Textile & Fashion 2030 and the research program Circular Textile Innovations invite you to a day filled with good examples, inspiration and the latest textile research in circular textiles.

Mönster

BioInnovativa affärer – seminarium om möjligheter till stöd i omställningen

31 mars 2023 | 14:00 - 15:30 Plats: digitalt

Sveriges små och medelstora företag (SMF) spelar en stor roll för ekonomi och sysselsättning. Som underleverantörer till större industrier och handelsaktörer har de också stora möjligheter att bidra…

Mönster

En cirkulär transportinfrastruktur – möjligheter och vägen dit

30 mars 2023 | 14:00 - 15:30 Plats: online

Under 2023 kommer InfraSwedens utlysning och innovationstävling röra sig kring temat cirkularitet. Som en start på det håller vi ett online-seminarium på temat transportinfrastruktur och cirkulära möjligheter.

Mönster

LIGHTer Summit

28 - 29 mars 2023 Plats: Göteborg

Två branschdagar inom lättvikt där du kan nätverka, dela erfarenheter och ta del av resultat från avslutade LIGHTerprojekt. Du får även ta del av pågående industriforskning och möjligheterna med lättviktslösningar för industrin. 

Mönster

Transition Lab Forum Live – Cirkuläritet och resurseffektivitet för klimatneutrala städer

23 mars 2023 | 10:00 - 12:00 Plats: Växjö och digitalt

Konferens om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet för omställning till en klimatneutral och hållbar framtid. Viable Cities samt Växjö och Kalmar kommuner hälsar dig varmt välkommen att delta fysiskt…

Bild för artikel How to make your circular business profitable and sustainable

How to make your circular business profitable and sustainable

22 mars 2023 | 12:00 - 13:00 Plats: digitalt

RE:Source is part of Sweden Innovation Days! Join us at the session that we are hosting during the global event.

Bild för artikel <strong>Seminar and Show of “Sustainable Vehicles with Recycled Plastic”</strong>

Seminar and Show of “Sustainable Vehicles with Recycled Plastic”

21 mars 2023 | 09:00 - 16:00 Plats: RISE, Argongatan 30, Mölndal

A seminar with showroom to give you the opportunity to take part of results from the RE:Source project SVE-REP - Sustainable Vehicles with recycled plastic and to see the components produced.

Mönster

Sweden Innovation Days

21 - 23 mars 2023 Plats: digitalt

Sweden Innovation Days är en digital kostnadsfri konferens där Sverige som innovationsland visas upp. Denna gång med fokus på hur vi kan möjliggöra innovation som har en betydande…

Mönster

BioInnovativa affärer – seminarium för SMF om möjligheter till stöd i omställningen

3 mars 2023 | 09:00 - 10:30 Plats: Halmstad och digitalt

Välkommen till ett frukostseminarium som samarrangeras av BioInnovation tillsammans med Speed Up Halland och HighFive.  Seminariet riktar sig till små och medelstora företag (SMF) i Halland med omnejd, forskare och andra intresserade som…

Mönster

BioLyftet företagsutbildning

2 mars 2023 | 09:00 - 15:00 Plats: Jönköping

BioLyftet arrangerar i samverkan med Science Park Jönköping, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Utbildningssatsningen BioLyftet riktas…

Mönster

Circular Economy Stakeholder Conference

27 - 28 februari 2023 Plats: Bryssel and online

The sixth Conference will bring together Europe’s biggest circular economy stakeholders to focus on the role of the circular economy in driving sustainable recovery, open strategic autonomy and resilience. The…

Mönster

Informationsmöte om utlysningen Säker och hållbar tillgång på innovationskritiska råvaror

17 februari 2023 | 10:00 - 11:00 Plats: digitalt

Mistra bjuder in till ett informationsmöte om utlysningen Säker och hållbar tillgång på innovationskritiska råvaror. Under mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Mönster

Regionalfondens finansieringsmöjligheter inom cirkulär ekonomi

10 februari 2023 | 10:00 - 11:00 Plats: digitalt

Har ni idéer på hur näringslivet kan bli mer hållbart och cirkulärt? Då kan ni ansöka om projektmedel från Regionalfonden i hela landet. På detta möte bjuder Tillväxtverkets…

Mönster

Digital rapportlansering: EU:s taxonomi om hållbara investeringar – hur påverkas små och medelstora företag?

7 februari 2023 | 13:15 - 14:30 Plats: digitalt i Teams

EU:s taxonomi om hållbara investeringar syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. Taxonomin är en del av EU:s gröna giv som ska…

Mönster

Lansering av Centrum för Industriell och Urban symbios

7 februari 2023 | 09:15 - 16:30 Plats: Stockholm

Industriell och urban symbios är en viktig del inom den cirkulära ekonomin som innebär att öka värdet på och förbättra användningen av restströmmar såsom energi, vatten, material eller…

Mönster

Bygg kompetens – perspektiv för hela cykeln

26 januari 2023 | 11:00 - 12:00 Plats: digitalt

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en…

Mönster

Trace4Value – öppet projektmöte

16 december 2022 | 13:00 - 16:00 Plats: digitalt via Teams

Projektet Trace4Value samlar aktörer från flera branscher för att sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation där omställningen mot klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva och resilienta…

Mönster

Vägen mot Sveriges cirkulära omställning med näringslivet som draglok

12 december 2022 | 09:00 - 16:30 Plats: Stockholm eller digitalt

Årskonferens för Delegationen för Cirkulär ekonomi. Årskonferensen gästas bland annat av Anders Kärrberg, ledamot i Delegationen och Head of Global Sustainability på Volvo Cars, som berättar om komplexiteten…

Bild för artikel RE:Sourcedagen

RE:Sourcedagen

7 december 2022 | 09:00 - 11:00 Plats: digitalt via Teams

Vi träffas digitalt för intressanta presentationer och diskussioner kring hållbar materialanvändning. 

Mönster

Hållbar konsumtion – utopi eller verklighet?

1 december 2022 | 07:30 - 09:30 Plats: Stockholm och digitalt

Sverige är ett av 15 länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck per person. Samtidigt har vi ett världsunikt mål för minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Hur…

Bild för artikel Moving Forward — Closing the Circularity Gap in the Nordics

Moving Forward — Closing the Circularity Gap in the Nordics

23 november 2022 | 14:00 - 15:45 Plats: Stockholm or digital

Sweden’s economy is 3,4% circular, Norway’s is 2,4% and Iceland’s is 8,5%. How can we increase circularity and work towards sustainable use of materials? The Circularity Gap Reports…

Mönster

PiiA Summit – industrins digitala och gröna omställning

23 november 2022 | 09:30 - 16:30 Plats: Västerås

PiiA Summit vänder sig till dig som är intresserad av hur ny teknik och forskning kan bidra till industrins digitala och gröna omställning. Branschkonferensen är en mötesplats där…

Mönster

Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

23 november 2022 | 09:00 - 10:00 Plats: digitalt

Svaret på denna fråga ges i en rapport från Unity projektet som presenteras på ett onlineseminarium. Rapporten bygger på 63 intervjuer med personer inom plastbranschen, allt från tillverkare…

Mönster

Återbruk och återvinning av textilier

23 november 2022 | 08:00 - 09:30 Plats: digitalt

Hur ska textil hanteras cirkulärt i framtiden? Vilka är utmaningarna och vilka lösningar är under utveckling? På webinariet presenteras såväl forskningsprojekt som praktiska lösningar.

Bild för artikel Nordic Circular Summit

Nordic Circular Summit

22 - 24 november 2022 Plats: Stockholm och digitalt

The Nordic Circular Summit is a hybrid summit exploring the circular economy in the Nordic region, hosted by Nordic Circular Hotspot and Nordic Innovation.

Mönster

Stor satsning på byggande, bostäder och infrastruktur

16 november 2022 | 10:00 - 11:30 Plats: digitalt

Digitalt seminarium med match-making för aktörer som är intresserade av hållbarhet inom byggande, bostäder och infrastruktur.

Mönster

Kraftsamling inför Horisont Europas nya arbetsprogram inom hållbar industri

17 oktober 2022 | 13:00 - 14:00 Plats: digitalt

Under detta digitala möte får du inspiration att förbereda dig för det kommande arbetsprogrammet 2022-2023.

Mönster

Cirkulär framtid

13 - 14 oktober 2022 Plats: digitalt

Vad sker inom materialutveckling, byggande, tjänstesektorn? Vilken roll ska din verksamhet ta i omställningen? Hämta inspiration till din verksamhets resa mot en resurseffektiv och cirkulär affärsmodell.

Mönster

Intressentmöte om Internet of Materials

5 oktober 2022 | 13:00 - 16:00 Plats: digitalt via Zoom

SIS arrangerar i samverkan med RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value ett öppet intressentmöte för att diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Internet of Materials” med syfte att möjliggöra…

Bild för artikel Vad är på gång inom plastforskningen?

Vad är på gång inom plastforskningen?

29 september 2022 | 13:00 - 17:00 Plats: Stockholm och digitalt

Välkommen att ta del av resultaten från ett stort antal forskningsprojekt inom plastområdet. Dagen arrangeras av Vinnova, RISE, Svenskt vatten, Formas, Stiftelsen för strategisk forskning, RE:Source, Lighter, BioInnovation, Energimyndigheten, Skogsindustrierna och Naturvårdsverket.

Bild för artikel European Research & Innovation Days

European Research & Innovation Days

28 september 2022 Plats: digitalt

European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship Research and Innovation event.

Bild för artikel Kickoff för projekt om cirkulärt byggande

Kickoff för projekt om cirkulärt byggande

28 september 2022 Plats: digitalt

Välkommen till en förmiddag där vi startar upp Östersunds kommuns satsning på cirkulärt byggande.

Bild för artikel Circular Materials Conference

Circular Materials Conference

14 - 15 september 2022 Plats: Skellefteå

Nordic forum for industrial, scientific and commercial progress in circular use of materials.

Mönster

Informationsmöte om partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT

6 september 2022 | 13:00 Plats: digitalt via Zoom

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future är ett partnerskap inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid.

Få senaste nytt från RE:Source

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här