Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

4 mars 2024 | 13:00 - 14:00
Plats: online Arrangör: Energimyndigheten

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Den här utlysningen är en gemensam utlysning för Industriklivets forsknings- och innovationsprojekt och Industrins energi- och klimatomställning.

Energimyndigheten har informationsmöte om utlysningen vid två tillfällen: den 4 mars och 6 maj.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här