Konkreta tips för cirkulär upphandling

RE:Source har i flera år arbetat med cirkulär upphandling och på den här sidan samlar vi informationen. I regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi konstaterar man att offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi eftersom den kan bidra till en ökad efterfrågan på återanvända produkter och återvunna material.

Varför satsa på cirkulär upphandling?

Offentliga inköp är på flera sätt ett viktigt verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Eftersom det varje år görs offentliga upphandlingar för cirka 800 miljarder kronor, kan dessa vara en motor i omställningen

Offentliga inköp är på flera sätt ett viktigt verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Eftersom det varje år görs offentliga upphandlingar för cirka 800 miljarder kronor, kan dessa vara en motor i omställningen

I grunden handlar det om att integrera hållbarhetsaspekter i inköpspolicys och inköpsstrategier. Det handlar också om att upphandla av varor och tjänster som består av eller använder återvunnet material, återbrukade komponenter eller genom att ställa krav som ger varor en längre livslängd. Läs mer om cirkulär upphandling på Upphandlingmyndighetens hemsida.

Karta för cirkulär upphandling

Nederländerna och Flandern har kommit långt i arbetet och har etablerat metoder som nu har applicerats på svenska förhållanden genom ett av våra projekt.

Webbinarier

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här