RE:Source startar nu ett projekt där cirkulär upphandling ska testas under verkliga förhållanden. Vi söker därför upphandlande organisationer som vill delta i projektet. Cirkulär upphandling har testats under flera år i bland annat Nederländerna och Belgien och nu vill vi se hur detta skulle fungera i Sverige.

– Där har man många års erfarenhet av cirkulär upphandling och man har utvecklat och utvärderat arbetssätt och verktyg för att stödja detta. För att ta till vara den erfarenheten och undvika att uppfinna hjulet igen, vill vi testa deras metoder och verktyg och se vad som passar i svenska upphandlingar, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source.

Projektet förväntas starta i april och deltagande organisationer åtar sig att under 2020-21 genomföra varsin cirkulär upphandling med stöd av RE:Source. Stödet består bland annat i utbildning, tillgång till verktyg samt erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra organisationer som deltar och genomför upphandlingar inom projektet.

Preliminärt projektupplägg:

17 februari: Sista dag för intresseanmälan

28 februari: Besked om antagning till projektet

Mars: Heldagsmöte med kick-off. Presentationer av representanter från Nederländerna och/eller Flandern (Belgien) som finns på plats.

April: Ett första arbetsmöte innehållande utbildning och planering.

April-november: Deltagarna arbetar med sina upphandlingar och coachas av RE:Sources projektansvariga och varandra.

September-oktober: Ett andra arbetsmöte hålls där deltagarna delar erfarenheter med varandra.

December: Projektets resultat sammanställs och redovisas vid ett avslutande seminarium.

Q1 2021: Ev fortsättning av projektet.

 

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig HÄR senast 17 februari

Har du frågor? Kontakta innovationsledare Johan Felix: johan.felix@resource-sip.se

Annons deltagare Cirkulär upphandling