För medlemmar

Nedan samlar vi information som du som medlem i RE:Source kan ha nytta av.

Årlig stämma

Stämman är ett sammanträde för alla medlemmar där RE:Sources angelägenheter behandlas. Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen genom ordinarie representant, ställföreträdare eller genom ett befullmäktigat ombud. Programstyrelsen lägger förslag på ordförande för stämman. Medlemmarna väljer ordförande vid stämman.

Stämman bestämmer ytterst över inriktning och prioritering av RE:Sources verksamhet inom ramen för programbeslut för etappen. På stämman har varje representerad medlem en röst.

Programstyrande dokument

Medlemmar

Vill du bli medlem?

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här