Utlysningar

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? RE:Source har årliga utlysningar för utlysningsprojekt och i slutat av 2024 öppnar nästa utlysning.

RE:Source utlysning 2024 stängde 29 februari 2024. Vi planerar att öppna en ny utlysning i slutet av året.

Vad är en utlysning?

Utlysningar är oftast lösningsorienterade och tar fram innovativa lösningar. Flera olika branscher och innovationsområden finns representerade bland våra projekt. Projekten kan exempelvis vara av undersökande art, forskningsorienterade, testande eller mer marknadsnära, det absolut viktigaste är att projektet bidrar till hållbar resursanvändning. Besök projektdatabasen för att få exempel på projekt som finansieras via RE:Source.

Om beslutsprocessen

RE:Source och Energimyndigheten har ett nära samarbete kring utlysningsprojekten, men våra roller skiljer sig åt. Energimyndigheten skickar beslut om projektet samt hanterar de ekonomiska delarna.

Vem kan söka?

Alla typer av tillämpade forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd. Alla organisationer som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Vi uppmuntrar särskilt projektkonstellationer där behovsägaren eller behovsägarna ingår.

  • Företag
  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolor
  • Offentlig sektor eller andra organisationer

Tidigare utlysningar

Här kan du läsa om projekten som fick finansiering i Utlysning 2023.

Här kan du läsa mer om innehållet i Utlysning 2023.

Här kan du läsa om projekten som fick finansiering i Utlysning 2022.

Här kan du läsa mer om innehållet i Utlysning 2022.

Alla våra projekt finns samlade i vår projektdatabas. Där kan du se presentationer, läsa om resultat och ladda ner slutrapporter.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här