Utlysningar

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? RE:Source har årliga utlysningar för utlysningsprojekt och nu är Utlysning 2023 – ”Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser” öppen. Sista ansökningsdag är 14 februari 2023.

Vad är en utlysning?

Utlysningar är oftast lösningsorienterade och tar fram innovativa lösningar. Flera olika branscher och innovationsområden finns representerade bland våra projekt. Projekten kan exempelvis vara av undersökande art, forskningsorienterade, testande eller mer marknadsnära, det absolut viktigaste är att projektet bidrar till hållbar resursanvändning. Besök projektdatabasen för att få exempel på projekt som finansieras via RE:Source.

Om beslutsprocessen

RE:Source och Energimyndigheten har ett nära samarbete kring utlysningsprojekten, men våra roller skiljer sig åt. Energimyndigheten skickar beslut om projektet samt hanterar de ekonomiska delarna.

Vem kan söka?

Alla typer av tillämpade forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd. Alla organisationer som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Vi uppmuntrar särskilt projektkonstellationer där behovsägaren eller behovsägarna ingår.

  • Företag
  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolor
  • Offentlig sektor eller andra organisationer

Tidigare utlysningar

Här kan du läsa mer om innehållet i Utlysning 2022.