Programorganisation

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source startade 2016 och leds av RISE. RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och leds av ett programkontor och en styrelse. Nedan kan du läsa mer om hur RE:Source är uppbyggt och om de olika rollerna i organisationen.

Programkontor

RE:Sources programkontor är den del av organisationen som syns mest utåt. Programkontoret består av programchef, innovationsledare, implementeringsledare och kommunikatörer.

Programstyrelse

Programstyrelsen består av minst åtta men inte fler än tolv ledamöter. Ledamöterna fördelas mellan dessa tre aktörsgrupper: enligt 3-6 från näringslivet, 3-6 från offentlig verksamhet och 1-3 från forskningsområdet. Programstyrelsen väljs av stämman, där alla medlemsorganisationer i RE:Source har varsin röst. Uppdraget som styrelsemedlem är personligt, det vill säga att personen inte agerar som representant för en organisation. En styrelsemedlem ska ha ett stort intresse för att skapa konkurrenskraft och attraktionskraft för Sverige inom innovationsområdet samt gärna ha ett stort nätverk att verka inom.

Finansiärer

RE:Source är ett av sjutton Strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras av Energimyndigheten, Formas, och Vinnova. Uppdraget till de tre myndigheterna kom från regeringens forsknings- och innovationsproposition. Syftet med programmen är att bidra till resurseffektivitet och hållbarhet för att öka samhällsnyttan och den globala konkurrenskraften för svenska företag.

Medlemsorganisationer

De aktörer som vill engagera sig i programmet har möjlighet att göra det genom att bli medlemmar. Varje organisation som signerar samarbetsavtalet med RE:Source räknas som medlem. Varje medlem i RE:Source har möjlighet att påverka verksamheten genom en röst på stämman. Det kostar inget att vara medlem, men medlemmar bidrar med arbetstid inom programstrategiska uppgifter.

Strategiska rådet

Strategiska rådet är experter som bistår programledningen med specialiserad kompetens. Strategiska rådet utses av programstyrelsen.

Medlemmar i strategiska rådet

 • Uwe Fortkamp, Naturvårdsverket – ordförande
 • Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet
 • Jenny Sahlin, Profu – vice ordförande
 • Lia Detterfelt, Renova
 • Joakim Krook, Linköpings universitet
 • Thomas Fägerman, Boden Business Park
 • Björn Haase, Höganäs Sweden
 • Marianne Hedberg
 • Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre
 • Magnus Pettersson, Sysav Utveckling
 • Tobias Richards, Högskolan i Borås

Valberedningen

Valberedningen består av tre personer från tre medlemsorganisationer som är representativ för våra medlemmar.

Valberedningens främsta arbetsuppgift är att föreslå ledamöter till programstyrelsen. Valberedningen har djup kunskap om RE:Source och analyserar och planerar hur programmet ska utvecklas. Med den djupa kunskapen kan valberedningen anpassa styrelsens sammansättning men också säkra en rimlig kontinuitet.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här