Cirkularitet i byggsektorn – visst går det!

Nästan 40 procent av allt avfall som produceras i Sverige kommer från byggsektorn. Inom RE:Source har vi flera projekt som på olika sätt bidrar till cirkularitet och mer hållbar resursanvändning inom byggsektorn – och som visar att möjligheterna är stora. 

Nästan 40 procent av allt avfall som produceras i Sverige kommer från byggsektorn. Inom RE:Source har vi flera projekt som på olika sätt bidrar till cirkularitet och mer hållbar resursanvändning inom byggsektorn – och som visar att möjligheterna är stora. 

14 miljoner ton – så mycket avfall producerar byggsektorn varje år. Det motsvarar ett godståg som ringlar sig från Malmö, en bit förbi Umeå. Om vi ska fortsätta producera bostäder, kontor och service på ett sätt som är hållbart även i framtiden, måste vi börja ta vara på allt det material vi redan producerat – och som många gånger går utmärkt att använda.

Två RE:Source-finansierade projekt har bevisat att det går att bygga med återbrukat material, men att det ställer nya krav på t ex garantier och certifiering.

Att bygga hus av hus

I RE:Sourceprojektet Rivningsobjekt – från kostnad till resurs, undersöktes hur man kan skapa processer för att befintliga material ska kunna tas till vara i nybyggnation. Kort sagt hur man kan bygga hus av hus.
I ett pilotprojekt i Solna, håller en del av ett hus på att monteras ned, för att bli en ny byggnad på granntomten. Bland annat består husets stomme av moduler i standardmått, som enkelt kan tas loss och användas på nytt, till både konstruktörerna och arkitekternas glädje.

– Betong blir bara bättre med åldern. Så länge den är torr och varm så är det inga problem, Nadine Aschenbach, projektledare och arkitekt.

Viljan att förändra finns

Resultaten från projektet visar bland annat att det är fullt möjligt att använda befintliga material – utmaningarna handlar snarare om saker som garantifrågor, certifiering av materialen, hur man kan skapa mer flexibla detaljer och hur man planerar ett hus redan på ritbordet.

– I den bästa av världar skulle man kunna rita husen efter vad vi har, i stället för tvärtom.

Maria Jansson, projektchef Fabege

Idag ritar vi oftast husen först och sen ser vi vad som finns, säger Maria Jansson, projektchef på fastighetsbolaget Fabege som deltog i projektet, och tillägger:

– Erfarenheten är inte så stor ännu inom det här segmentet. Men viljan är väldigt stor. 

När Onsala rymdobervatorium skulle få ett nytt besökscenter, tog man tillfället i akt att visa hur återbruk av material kan fungera i praktiken. I projektet Demonstration av återbrukat material i byggsektorn var fokuset tydligt: återanvänd så mycket som bara är möjligt.

– Här har vi fokuserat på allt byggnadsmaterial och att så långt som det går försöka hitta återbrukat material, från golvmaterial och bärande konstruktioner till fönster och dörrar. Totalt sett är 40 procent av allt byggnadsmaterial, utifrån vikt, återbrukat, berättar Magnus Österbring, forskningssamordnare på NCC.

Fler aktörer erbjuder återbrukat material

Utmaningen var att få tag i så mycket återbrukbart material som möjligt, och en viktig del blev att inventera digitala plattformar och tillgängliga nätverk. Bara under projektets gång har allt fler aktörer börjat tillhandahålla produkter som blivit över. Skivmaterial, radiatorer och rester av pålar som använts vid ett bygge på Liseberg. Allt har fått nytt liv här.

– Det är egentligen avfall så det är något som vi har nyttjat gratis i princip. Det här en hel toalettgrupp som tidigare varit på Swedbanks huvudkontor i Stockholm. Så det är återbrukade toaletter, säger Magnus Österbring, och menar att detta är framtiden för vissa typer av byggprojekt.

– Framför allt när vi ska börja renovera vårt befintliga bestånd så kommer vi nog se många lösningar som bygger på just återbruk. Har du 100 000 ton av något material då kommer någon innovativ människa att hitta på något att göra med det, för det är en resurs som du nästan får helt gratis, säger Cecilia Tall, programchef för RE:Source.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här