Projektfinansiering

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då kan du söka projektfinansiering hos RE:Source.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av projekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar.

RE:Source finansierar projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menar vi fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med mera.

Vilka typer av projekt finansierar RE:Source?

Sedan RE:Source startade 2016 har cirka 250 projekt finansierats via programmet. Planen är att RE:Source ska pågå under totalt tolv år.

Har du frågor kontakta:

Bild för artikel Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Innovationsledare

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här