Projektfinansiering

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då kan du söka projektfinansiering hos RE:Source.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av projekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar. RE:Source finansierar projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menar vi fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera.

Vilka typer av projekt finansierar RE:Source?

RE:Source finansierar två olika typer av projekt:

  • Utlysningsprojekt: Lösningsorienterade och tar fram innovativa lösningar. Projekten finansieras via vår utlysningar och beslut fattas av Energimyndigheten.
  • Strategiska projekt: Syftar till att att ta fram kunskap inom innovationsområdet. De analyserar resurs- och materialanvändning ur ett större perspektiv för att säkerställa att RE:Source bidrar till att ta fram lösningar som faktiskt efterfrågas och kan få effekt. Programkontoret tar emot förslag på strategiska projekt och beslut fattas av RE:Source styrelse.

Vem kan söka?

Alla typer av tillämpade forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd.

Alla organisationer som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • Företag
  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolor
  • Offentlig sektor eller andra organisationer

Vi uppmuntrar särskilt projektkonstellationer där behovsägaren eller behovsägarna ingår.

När kan jag söka?

RE:Source har årliga utlysningar för utlysningsprojekt. Utlysningen för 2022 har stängt men vi planerar att öppna Utlysning 2023 i slutet av 2022.

Förslag till strategiska projekt tas emot löpande av programkontoret.

Tidigare utlysningar

Har du frågor kontakta:

Klas Cullbrand

Innovationsledare, RE:Source