För dig i projekt

När ett projekt har beviljats finansiering i en utlysning kan det finnas en del frågetecken kring rapportering, hjälpmedel och ansvarsroller. Nedan hittar du grunden till hur vårt samarbete kommer att se ut den kommande tiden. Om du är projektledare för ett strategiskt projekt i RE:Source hittar du information om rapportering här.

Mitt projekt är beviljat, vad händer nu?

När ditt projekt startar upp kommer du att bli kallad till ett uppstartsmöte där du får träffa programkontoret och andra projekt som beviljats finansiering via RE:Source.

Vi strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med våra projekt och ser oss som en stödjande part genom projektets gång. Vi satsar även på att vara en knutpunkt och koppla ihop de projekt som har liknande frågeställningar eller utmaningar.

Energimyndigheten och RE:Source

RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, där Energimyndigheten är samordnande. RE:Source och Energimyndigheten har ett nära samarbete kring våra utlysningar, men våra roller skiljer sig åt. Energimyndigheten skickar beslut om projektet samt hanterar de ekonomiska delarna. Projektledaren ska meddela förändringar under projekttiden till sin handläggare på Energimyndigheten, dit även all slutrapportering sker.

Vad kan vi på RE:Source hjälpa till med?

Stort fokus ligger på att öka projektens synlighet och resultatspridning under projektets gång men vi vill även skapa goda förutsättningar för att resultaten ska tas vidare efter den finansierade perioden. Det finns möjlighet att få stöd inom kommunikation, implementering, internationalisering och nätverk, tveka inte att höra av dig till respektive områdesansvarig om du har frågor.

Guider och mallar

Samtliga slutrapporter ska presenteras med RE:Source grafiska profil. Om du ska presentera ditt projekt i något sammanhang (event, mässa, webbinarium, konferens, trycksak mm), så ska det framgå att projektet finansieras av RE:Source. Du hittar logotyp och mallar för presentationer och slutrapportering på samlingssidan för vår grafiska profil. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller önskemål om material som saknas.

Rapportering av resultat under projekttiden

Rapportering under projektets gång ska ske enligt den tidplan som anges i beslutet. Återkommande rapportering skickas till Energimyndigheten via Mina sidor. Ange alltid projektnumret som finns i beslutet. All information om vad som ska rapporteras till Energimyndigheten hittar du här: Finansiering av forskning och innovation

Slutrapportering av projekt

Slutrapporter och sammanfattningar publiceras på Energimyndighetens och RE:Sources webbsidor och bör vara anpassade efter rätt målgrupp. Ekonomiska och administrativa rapporter blir inte offentliga. Du hittar mallen för slutrapportering på samlingssidan för vår grafiska profil.

För frågor angående projekten och rapportering kontakta:

Bild för artikel Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Innovationsledare

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här