För dig i projekt

När ett projekt har beviljats finansiering i en utlysning kan det finnas en del frågetecken kring rapportering, hjälpmedel och ansvarsroller. Nedan hittar du grunden till hur vårt samarbete kommer att se ut den kommande tiden. Om du är projektledare för ett strategiskt projekt i RE:Source hittar du information om rapportering här.

Energimyndigheten och RE:Source

RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, där Energimyndigheten är samordnande. RE:Source och Energimyndigheten har ett nära samarbete kring utlysningsprojekten, men våra roller skiljer sig åt. Energimyndigheten skickar beslut om projektet samt hanterar de ekonomiska delarna. Projektledaren ska meddela förändringar under projekttiden till sin handläggare på Energimyndigheten, dit även all slutrapportering sker.

Vad kan vi på RE:Source hjälpa till med?

Det finns möjlighet att få stöd inom affärsutveckling, implementering och kommunikation. Stort fokus ligger på att öka projektens synlighet och resultatspridning under projektets gång men vi vill även skapa goda förutsättningar för att resultaten ska tas vidare efter den finansierade perioden.

När ditt projekt startar upp kommer du att bli kallad till ett uppstartsmöte där du får träffa programkontoret och andra projekt som beviljats finansiering via RE:Source.

Vi strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med våra projekt och ser oss som en stödjande part genom projektets gång. Vi samarbetar gärna kring kommunikationsinsatser under projekttiden. Vi satsar även på att vara en knutpunkt och koppla ihop de projekt som har liknande frågeställningar eller utmaningar.

Mer om stöd du kan få till ditt projekt

Projekt som beviljas medel i utlysningen ges utöver bidraget också möjlighet att få rådgivning och stöd av RE:Source programkontor: 

 

Kommunikationsinsatser 
Våra kommunikatörer finns till hands för att förstärka kommunikationsinsatser för de beviljade projekten genom att kommunicera projektresultat via exempelvis Linkedin, pressreleaser, RE:Source hemsida, direktkommunikation med journalister m.m. Vi bjuder också ofta med finansierade projekt att tala på konferenser, webbinarium, mässor m.m. 

 

Internationaliseringsrådgivning 
Vi uppmuntrar projekt att också tänka utanför Sveriges gränser och för de projekt som är intresserade av att utforska internationella marknader eller nätverk har vi möjlighet att sätta er i kontakt med en rad olika organisationer vars syfte är att
öka svensk export och svenskt kunskapsutbyte med omvärlden, ofta genom att erbjuda olika former av finansiering. Vi bjuder gärna också med våra beviljade projekt att presentera i de många internationella sammanhang RE:Source programkontor medverkar i.    

 

Implementeringsrådgivning 
Beviljade projekt kan få rådgivning för att öka förutsättningarna för att resultaten av projekten kommer till faktisk användning och implementeras efter avslutat projekt. För detta har vi en dedikerad implementeringsledare. 

 

Nätverk och matchmaking 
Genom vårt nätverk kan vi hjälpa beviljade projekt att komma i kontakt med nya samarbetspartners, forskare, testbäddar samt andra finansiärer som kan hjälpa projektet vidare efter avslutat projekt hos oss m.fl. 

Tveka inte att höra av dig till oss! Du hittar kontaktuppgifter till respektive områdesansvarig här.

Rapportering av resultat under projekttiden

Rapportering under projektets gång ska ske enligt den tidplan som anges i beslutet. Återkommande rapportering skickas till Energimyndigheten via Mina sidor. Ange alltid projektnumret som finns i beslutet. All information om vad som ska rapporteras till Energimyndigheten hittar du här: Finansiering av forskning och innovation

Slutrapportering av projekt

Slutrapporter och sammanfattningar publiceras på Energimyndighetens och RE:Sources webbsidor och bör vara anpassade efter rätt målgrupp. Ekonomiska och administrativa rapporter blir inte offentliga.

Samtliga rapporter och presentationer ska presenteras med RE:Source grafiska profil. Du hittar manual och mallar för slutrapportering på samlingssidan för vår grafiska profil.

För frågor angående projekten och rapportering kontakta:

Klas Cullbrand

Innovationsledare, RE:Source