Jordens resurser måste användas mer effektivt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.
Därför finns RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.Materialhjulet_blågrönt2
RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.
Cirkulär ekonomi är grundläggande för RE:Sources arbete. För att visualisera hur man kan förlänga livslängden och värdet på material har vi tagit fram Materialhjulet. For English version CLICK HERE

Är du intresserad av resultaten av våra projekt? Du hittar dem i vår Projektdatabas.

filmen om RE:Source

FILMen om cirkulär ekonomi (15 minuter)

Cirkulär ekonomi på 30 sekunder

Nyheter


Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: