För hållbar användning av material inom planetens gränser

RE:Source fokuserar på resurseffektivitet

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Vi tar fram kunskap, finansierar projekt och är en mötesplats för aktörer inom hållbar materialanvändning.

Läs mer

Välkommen på RE:Sourcedagen 15 maj!

På årets RE:Sourcedag blickar vi framåt mot 2045. Hur bor, lever och transporterar vi oss och vad behöver göras föra att vi ska nå miljö- och klimatmålen? Välkommen till en heldag i Stockholm den 15 maj!

Läs mer

Slutrapporter från projekt

Bild för artikel Sveriges ekonomi är 3,4 % cirkulär

Sveriges ekonomi är 3,4 % cirkulär

The Circularity Gap Report Sweden är en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stor utsträckning är linjär. Analysen har gjorts av RISE och Circle Economy på uppdrag av RE:Source.

Circularity Gap Report Sweden

Få senaste nytt från RE:Source

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här