Nyheter

Träffar om vår stora utlysning 2019!

Träffar om vår stora utlysning 2019!

Vill du veta mer om RE:Sources kommande utlysning där sammanlagt 30 miljoner kan beviljas till innovationsprojekt och demonstrationsprojekt? Välkommen till någon av våra informationsträffar!

Materialhjulet – vår modell för cirkulära och hållbara material

För att visualisera en hållbar materialanvändning har RE:Source tagit fram Materialhjulet, en modell som utgår från hur produkter och material faktiskt används.
Materialhjulet är ett sätt att illustrera en cirkulär ekonomi, där målet är att produkter och material ska bevara ett så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt.

LÄS MER

ENGLISH VERSION

Materialhjulet_blågrönt2

Filmen om RE:Source

– RE:Source ska skapa innovationer som ger en hållbar materialanvändning och därigenom bidra till konkurrenskraft för Sverige, säger Evalena Blomqvist, RISE, programchef för RE:Source.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi på 30 sekunder!

Cirkulär ekonomi på 15 minuter

Ann-Charlotte Mellqusit, forskare på RISE Viktoria, förklarar cirkulär ekonomi.

Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: