Nyheter

Sommarhälsning från RE:Source

Sommarhälsning från RE:Source

Snart är det dags för oss på RE:Source att ta lite sommarledigt. Det har varit en väldigt händelserik och annorlunda vår på många sätt.

WEBINARIER

AI som möjliggörare för cirkulär ekonomi

27 AUGUSTI  13.00-14.00

Klas Cullbrand, CIT, och Bengt Eliasson, Addacoach, presenterar rapporten AI som möjliggörare för cirkulär ekonomi. Du får även tips om hur du kan få stöd i att implementera AI i din verksamhet samt en uppdatering kring kommande utlysningar på temat. Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

ANMÄL DIG HÄR!

Wear what you talk – BLOOM Bioeconomy

Programchef Elin Larsson medverkar i webinarium om textilier och pratar om resurseffektivitet.

SE WEBINARIET

Hur ska återvinning modelleras i LCA?

Tomas Ekvall, Chalmers, och Pernilla Cederstrand, Essity, presenterar de viktigaste resultaten från projektet och vad Essity lärt av projektet.

SE WEBINARIET

ANDRAS UTLYSNINGAR

Programövergripande utlysning
Metalliska material – sök senast 18 augusti 

AI i klimatets tjänst
Vinnova och Formas – sök senast 25 augusti 

Forskningsmedel till synteser om hållbar konsumtion
Naturvårdsverket – sök senast 7 september

Digitalt infomöte om EU:s Green Deal-utlysning 
Vinnova – 9 september

Hypotesprövning Steg 1
Bioinnovation – sök senast 8 september

Energieffektivt byggande och boende
Sök senast 22 september

Materialhjulet – vår modell för cirkulär ekonomi

För att visualisera en hållbar materialanvändning har RE:Source tagit fram Materialhjulet, en modell som utgår från hur produkter och material faktiskt används.
Materialhjulet är ett sätt att illustrera en cirkulär ekonomi, där målet är att produkter och material ska bevara ett så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt.

LÄS MER

ENGLISH VERSION

Materialhjulet_blågrönt2

VIDEO

Cirkulär ekonomi på 15 minuter

Ann-Charlotte Mellquist, forskare på RISE, förklarar cirkulär ekonomi.

Morgondagens kretslopp

Eva-Lena Blomqvist, programchef 2016-2019, om att RE:Source ska skapa innovationer som ger en hållbar materialanvändning.

INNOVATIONSTÄVLING

Två lag tävlar mot varandra i RE:Sources innovationstävling

Målet är att ta fram smarta lösningar för att mat kan tillhandahållas på ett resurseffektivt och hållbart sätt om 20 år. LÄS MER

Nutrition Resilience Map

Maja Jakobsson, Lag Blue, om Nutrition Resilience Map som ska påskynda övergången till ett lokalt resilient matproduktionssystem.

Sveas Arena

Ingrid Strid, Lag Green Peas, om Sveas Arena som är en transporteffektiv, lokalproducentförankrad multiplattform, som inspirerar konsumenter mot hållbarhetssäkrad mat med minimal plastanvändning.