Forskning och innovation för hållbar användning av material

Projektfinansiering för hållbara innovationer

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? RE:Source finansierar projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Projektfinansiering

Nu har RE:Source ett nytt utseende

Vi ser kommunikation som ett kraftfullt verktyg för omställning. Därför har vi utvecklat RE:Source grafiska uttryck och kommunikationsmaterial. Här kan du hitta och ladda ner vår nya logotyp och mallar samt läsa om det nya grafiska materialet.

Grafisk profil

Sveriges ekonomi är 3,4 % cirkulär

The Circularity Gap Report Sweden är en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stor utsträckning är linjär. Analysen har gjorts av RISE och Circle Economy på uppdrag av RE:Source.

Circularity Gap Report Sweden

Få senaste nytt från RE:Source

Anmäl dig till nyhetsbrevet