Jordens resurser måste användas mer effektivt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.
Därför finns RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.Materialhjulet_blågrönt2
RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.
Cirkulär ekonomi är grundläggande för RE:Sources arbete. För att visualisera hur man kan förlänga livslängden och värdet på material har vi tagit fram Materialhjulet. For English version CLICK HERE

filmen om RE:Source

FILMen om cirkulär ekonomi (15 minuter)

Cirkulär ekonomi på 30 sekunder

Nyheter

Nytt strategiskt projekt: Policyanalys

Nytt strategiskt projekt: Policyanalys

RE:Sources strategiska projekt Policyanalys ska arbeta vidare utifrån resultaten i förstudien Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande…


ANDRAS EVENT

Elmia Avfall & Återvinning
25-27 september, Jönköping

Circular Cities
26 september, Bryssel, Belgien

Cirkulär ekonomi efter valet
2 oktober, Stockholm

Eurostars Innovation Expo 2018
3–5 oktober 2018, Rotterdam, Nederländerna

Industriell symbios – samverkan för cirkulär ekonomi
23 oktober, Göteborg

Circular Economy Hotspot Scotland
30 oktober–1 november, Glasgow, Skottland

CIRC4life (möjlighet till resebidrag)
12-15 november, Krakow, Polen

PLATE 2019 conference, call for contributions
Ansök senast 14 januari 2019

World Resources Forum
24–27 februari 2019, Antwerpen, Belgien

Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: