IsoTimber i höga byggnader

IsoTimber tillverkar husstommar som är både bärande och isolerande. De robusta byggblocken av trä har en lång livslängd och kan återbrukas, i linje med vad som krävs för en effektiv resurshantering i en cirkulär ekonomi. Idag måste IsoTimber kombineras med massiva korslimmade träskivor för att påvisa tillräcklig hållfasthet i högre byggnader. Det här projektet vill fastställa, och testa, att IsoTimber ensamt kan uppfylla kraven gällande t ex hållfasthet och brand i höga hus upp till 12 våningar. Projektet inkluderar även utveckling av lägenhetsskiljande väggar av IsoTimber, samt fastställande av kravbild och tester för motsvarande. Det övergripande syftet är att möjliggöra ett hållbart byggande även av högre byggnader med enbart IsoTimber som stomme.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Janina Östling
Organisation
Isotimber Holding AB (publ)
Projekttid
2022-09-05 till 2024-12-31
Status
Pågående
Bild för artikel IsoTimber i höga byggnader

Kontakt

Janina Östling

projektledare, Isotimber Holding AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här