Utlysningar

På den här sidan samlar vi finansieringsmöjligheter inom hållbar materialanvändning. Om du vill synas här, hör av dig till oss.

Kontakt

Mönster

Var med och bidra till den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen

16 dagar kvar Finansiär: Tillväxtverket

Vill ni främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering för projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska…

Mönster

Insatser för att främja cirkulär ekonomi inom Övre Norrland

16 dagar kvar Finansiär: Tillväxtverket

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan och framgångsrika cirkulära affärsmodeller…

Mönster

Främja övergången till en cirkulär ekonomi i Östra Mellansverige

16 dagar kvar Finansiär: Tillväxtverket

​Vill ni bidra till ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östra Mellansverige? Nu finns EU-finansiering att söka för aktörer i Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Insatserna…

Mönster

Finansiering för insatser till mer cirkulär ekonomi i Mellersta Norrland

16 dagar kvar Finansiär: Tillväxtverket

Har du idéer på satsningar som bidrar till ökad cirkulär ekonomi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära…

Mönster

Främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norra Mellansverige

16 dagar kvar Finansiär: Tillväxtverket

Är ni en aktör som vill verka för en omställning till en mer cirkulär, resurssnål och koldioxidsnål ekonomi? Då finns det finansiering att söka i Dalarnas, Gävleborgs eller…

Mönster

Cirkularitet – FFI – våren 2024

17 dagar kvar Finansiär: Vinnova

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning…

Mönster

Mistra Utmana – Minskad resursförbrukning och accelererad cirkulär ekonomi

34 dagar kvar Finansiär: Mistra

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, bjuder in forskare och andra aktörer att ansöka om finansiering till forskningsprojekt med nytänkande och innovativ ansats för att adressera utmaningar inom de…

Mönster

Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor

38 dagar kvar Finansiär: BioInnovation

Efterfrågan på material och produkter som bidrar till den gröna omställningen förväntas öka. Biomassa tillsammans med återvunnen råvara är viktiga komponenter i omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi.…

Mönster

Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

74 dagar kvar Finansiär: Energimyndigheten

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en…

Få senaste nytt från RE:Source

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här