Grafisk profil och mallar

Välkommen till RE:Sources grafiska profil. Vi ser kommunikation som ett kraftfullt verktyg för omställning och för att tillgängliggöra kunskapen som våra projekt ger. Här kan du hitta och ladda ner vår logotyp och mallar samt läsa om det grafiska materialet.

Om vårt uttryck

Färgskalan är mångfacetterad och kan andas kunskap och seriositet, men även vara intresseväckande och innovativ. De visuellt starka pusselbitarna är en metafor för samverkan och texturerna inkluderar många av de material våra projekt fokuserar mot. Alla dessa grafiska element tillsammans ger möjligheten att att balansera information i en komplex fråga och göra det enklare att förstå.

Hur använder man grafiska profilen?

Vid kommunikation av projekt (t ex i pressmeddelanden, texter, vid event, mässor och konferenser) ska det alltid anges hur projektet är finansierat. Det kan du göra genom att använda våra logotyper eller en text som refererar till oss som finansierande aktörer. I text används formuleringen Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source alternativt Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. På engelska används formuleringen The project is funded by the Swedish Energy Agency, Vinnova and Formas via the strategic innovation programme RE:Source.

I Powerpoint-mallen nedan finns en sida (sidan 7) som kan användas för att kommunicera finansiärerna i presentationer.

När du använder mallarna nedan är det viktigt att följa riktlinjer för färger och typografi i grafiska profilen. Använd gärna mallarna nedan i kommunikations- och marknadsföringssyfte.

Logotyper

Mallar

Färgskala

Här är färgerna som RE:Source använder. I den övre raden finns basfärgerna och i den nedre finns komplementfärgerna.

#F0F424
#B5C500
#004F3E
#007350
#FA4300
#D51A00
#DAE4F9
#5254BD
#FFB2C9
#FF8D9E
#F3F3EB
#E0E0CA

Saknar du något? Kontakta oss!

Bild för artikel Angelica Afzelius

Angelica Afzelius

Kommunikationsstrateg

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här