Utlysningar

På den här sidan samlar vi finansieringsmöjligheter inom hållbar materialanvändning. Om du vill synas här, hör av dig till oss.

Kontakt

Mönster

Grön och digital omställning – hösten 2022

Avslutad Finansiär: Vinnova

Samhällsbyggnadssektorn står för en stor del av Sveriges globala avtryck när det gäller klimatutsläpp och resursförbrukning. Digitaliseringen gör det möjligt att öka takten i den gröna omställningen och utveckla helt nya digitala lösningar inom samhällsbyggnad.

Mönster

Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning

Avslutad Finansiär: Vinnova

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens.

Mönster

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Avslutad Finansiär: Smart Built Environment

I denna utlysning kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Mönster

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Avslutad Finansiär: RE:Source

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Mönster

Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

Avslutad Finansiär: Vinnova

Vi söker projekt inom innovationsområdena Hållbara material- och resursflöden, Hållbar kravställning och Gestaltad livsmiljö med fokus på hållbarhet.

Mönster

Innovation Hub Nordic

Avslutad Finansiär: BASF

Tävlingen Innovation Hub Nordic ska hitta den bästa gröna innovationen i Sverige och Norden.

Mönster

Cirkularitet – FFI – våren 2023

Avslutad Finansiär: Vinnova

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom design för cirkularitet, social hållbarhet i hela värdekedjan eller klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning.

Mönster

Uppskalning för en hållbar industri 2023

Avslutad Finansiär: Vinnova

I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom…

Mönster

Säker och hållbar tillgång på innovationskritiska råvaror

Avslutad Finansiär: Mistra

Mistra bjuder in forskare att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna in förslag på ett nytt forskningsprogram som ur ett miljöstrategiskt perspektiv ska identifiera risker och möjligheter avseende tillgången…

Mönster

Innovativa Impact Startups hösten 2023

Avslutad Finansiär: Vinnova

I det här erbjudandet vill vi stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa…

Mönster

Ökad resurseffektivitet, industrins bidrag till en cirkulär ekonomi

Avslutad Finansiär: Vinnova

För att svensk industri ska kunna bidra till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vinnova vill…

Mönster

Data sharing for circular business value – pilots

Avslutad Finansiär: Nordic Innovation

Nordic Innovation is seeking to contract a project manager to prepare and run a new Nordic project on data sharing for circular business value – pilots.

Mönster

Policy och styrmedel för en hållbar industri

Avslutad Finansiär: Vinnova

Med detta erbjudande vill Vinnova bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning. Inriktningen är på utveckling av policy och styrmedel som är relevanta för omställningsprocesser där industrin har…

Mönster

Produktpass för avancerad digitalisering

Avslutad Finansiär: Vinnova

Syftet är att utveckla industrins förmågor att använda sig av digitala produktpass för att uppnå spårbara och cirkulära produktflöden. Ett lika angeläget syfte är att förbereda aktörer inför…

Få senaste nytt från RE:Source

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här