Insatser för att främja cirkulär ekonomi inom Övre Norrland

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024
Finansiär: Tillväxtverket

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan och framgångsrika cirkulära affärsmodeller som baseras på utbud och efterfrågan.

Nu är det möjligt för aktörer i Västerbotten och Norrbotten att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här