Policy och styrmedel för en hållbar industri

Sista ansökningsdag: 20 september 2023
Finansiär: Vinnova

Med detta erbjudande vill Vinnova bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning. Inriktningen är på utveckling av policy och styrmedel som är relevanta för omställningsprocesser där industrin har en nyckelroll. Projekten som finansieras förväntas ge både underlag och bidra direkt till policyprocesser. Utlysningen omfattar policy och styrmedel från såväl offentligt håll som från branscher och standardiseringsorgan. Exempel på styrmedel som omfattas är lagar, regler, tillstånd, upphandling, olika ekonomiska styrmedel, certifieringar och standarder.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här