Ökad resurseffektivitet och cirkularitet längs batterivärdekedjan

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2024
Finansiär: Energimyndigheten

Utlysningen är den första inom Energimyndighetens nya program Hållbar batterivärdekedja. Utlysningen ska bidra till ökad energi- och resurseffektivitet och cirkulära processer i Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja och därigenom bidra till stärkt och bibehållen konkurrenskraft för svenska aktörer, en hållbar elektrifiering av transporter och ett resilient energisystem.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här