Avancerad digitalisering för digitala värdekedjor 2024

Sista ansökningsdag: 28 augusti 2024
Finansiär: Vinnova

Med den här utlysningen vill Vinnova bidra till att stärka Sveriges företags förmåga att effektivt hantera data för en produkts hela livscykel, inkluderande tillverkning, konstruktion, användning och återvinning. Utlysningen finansierar projekt som strävar efter att utveckla spårbara och cirkulära produktflöden genom att integrera data och processer relaterade till en produkts olika delar av livscykeln.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här