Främja övergången till en cirkulär ekonomi i Östra Mellansverige

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024
Finansiär: Tillväxtverket

​Vill ni bidra till ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östra Mellansverige? Nu finns EU-finansiering att söka för aktörer i Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Insatserna ska bidra till att möta Östra Mellansveriges utmaningsområden Klimatpositiv bebyggelse, Fossilfria drivmedel, Smarta samhällstekniska system samt En cirkulär och giftfri ekonomi. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här