Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Sista ansökningsdag: 14 februari 2023
Finansiär: RE:Source

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom RE:Source.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här