Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom RE:Source.

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Totalt ska 35 miljoner kronor i stöd fördelas och sista ansökningsdag är 14 februari 2023.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av forsknings- och innovationsprojekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar. Den här utlysningen riktar sig till projekt inom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier.

Vem kan söka?

Alla organisationer som genom forskning- och innovation kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • forskningsinstitut
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • offentlig sektor eller andra organisationer.

Viktiga datum

Sista dag för ansökan: 14 februari 2023
Beslut planeras: juni 2023
Projektstart tidigast: 1 september 2023
Projektavslut senast: 31 augusti 2026

Hur mycket stöd kan varje projektpart få?

I denna utlysning finns totalt cirka 35 miljoner kronor tillgängliga för de projektparter som beviljas stöd.
Hur stor andel av kostnaderna varje projektpart kan få stöd för beror bland annat på
• hur stora stödberättigande kostnader som projektparten har
• om projektparten är ett företag eller bedriver icke-ekonomisk verksamhet
• vilken forskningskategori som aktiviteterna i projektet anses motsvara.

I dokumentet Fullständig utlysningstext hittar du mer detaljer om stödnivåer.

Fullständig utlysningstext finns på Energimyndighetens hemsida. Det är också där som du gör din ansökan.

Mer information

Anmäl dig till våra webbinarier för att få mer information om utlysningens innehåll. Under webbinarierna finns det möjlighet att ställa frågor till RE:Source innovationsledare Klas Cullbrand och Energimyndighetens utlysningsansvarige.

Fler frågor om utlysningen?

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Angående programmet samt utlysningens innehåll och inriktning:

Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source, telefon: 073-718 86 69

Angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Anna Malmström, utlysningsansvarig Energimyndigheten, telefon: 016-544 22 63

Elinor Kruse, Energimyndigheten, telefon: 016-544 24 48