Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023
Finansiär: Vinnova

Med denna utlysning vill vi främja lösningar som bidrar till en hållbar bygg- och anläggningssektor. Vi söker projekt inom innovationsområdena Hållbara material- och resursflöden, Hållbar kravställning och Gestaltad livsmiljö med fokus på hållbarhet.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här