Främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norra Mellansverige

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024
Finansiär: Tillväxtverket

Är ni en aktör som vill verka för en omställning till en mer cirkulär, resurssnål och koldioxidsnål ekonomi? Då finns det finansiering att söka i Dalarnas, Gävleborgs eller Värmlands län.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här