Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen, utlysning 2

Sista ansökningsdag: 17 september 2024
Finansiär: InfraSweden

Vi finansierar återigen projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur. Målet är att hushålla med jordens resurser och samtidigt upprätthålla goda möjligheter för transport och resor. Innovationsprojekt kan söka för alla stadier, från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här