Bidra till en cirkulär omställning i små och medelstora företag

Finansiär: Tillväxtverket

Har ni idéer på satsningar som bidrar till att fler små och medelstora företag arbetar cirkulärt? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till utvecklingsprojekt som fokuserar på olika delar av den cirkulära ekonomin i Skåne och Blekinge.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här