Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

Sista ansökningsdag: 2 februari 2024
Finansiär: InfraSweden

Finansiering av innovationsprojekt som bidrar till att på ett hållbart sätt skapa lösningar för en mer cirkulär transportinfrastruktur. Utlysningen syftar till att stödja skalbara projekt som kan implementeras och ge effekt inom en snar framtid.

Projekten kan handla om allt från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling och omfatta utveckling av både affärsmodeller och anläggningsmetodik, med mera.

Utlysningens budget är 20 miljoner kronor för perioden 2024 – 2027.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här