Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor

Sista ansökningsdag: 9 april 2024
Finansiär: BioInnovation

Efterfrågan på material och produkter som bidrar till den gröna omställningen förväntas öka. Biomassa tillsammans med återvunnen råvara är viktiga komponenter i omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi.

Den här utlysningen inom BioInnovation riktar sig till projekt som vill accelerera den gröna omställningen genom ökad koleffektivitet i biobaserade värdekedjor, värdecykler eller värdenätverk. Ambitionen är att projekten ska ta sikte på att varje kolatom ska användas så effektivt och så länge som möjligt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här