Impact Innovation Start/Scale: Ett erbjudande till små och medelstora företag

Sista ansökningsdag: 23 april 2024
Finansiär: Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Det här erbjudandet inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation riktar sig till startups och scaleups med innovationsprojekt som har en stark koppling till något av Impact Innovations program.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här