Mistra Utmana – Minskad resursförbrukning och accelererad cirkulär ekonomi

Sista ansökningsdag: 5 april 2024
Finansiär: Mistra

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, bjuder in forskare och andra aktörer att ansöka om finansiering till forskningsprojekt med nytänkande och innovativ ansats för att adressera utmaningar inom de två områdena Minskad resursförbrukning och accelererad cirkulär ekonomi och Diplomati för hållbarhet.

Syftet med utlysningen är att möjliggöra utforskandet av idéer som har potential att bidra med lösningar på komplexa miljö- och samhällsutmaningar. För att främja utbyte av idéer och resultat mellan finansierade projekt kommer Mistra att arrangera gemensamma aktiviteter.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här