Ökad resurseffektivitet, industrins bidrag till en cirkulär ekonomi

Sista ansökningsdag: 25 augusti 2023
Finansiär: Vinnova

För att svensk industri ska kunna bidra till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vinnova vill med den här utlysningen bidra till ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här