Samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi

Sista ansökningsdag: 19 december 2023
Finansiär: Vinnova

Med erbjudandet vill Vinnova skapa möjligheter till samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi. Syftet är att möjliggöra skalbara och flexibla hälsolösningar i båda länderna. Utlysningstext med mer information om erbjudandet förväntas att bli publicerat på denna sida i oktober.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här