Uppskalning för en hållbar industri 2023

Sista ansökningsdag: 28 mars 2023
Finansiär: Vinnova

I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här