Cirkularitet – FFI – våren 2023

Sista ansökningsdag: 28 mars 2023
Finansiär: Vinnova

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom design för cirkularitet, social hållbarhet i hela värdekedjan eller klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning.