Internationaliseringsbidrag från SIP-InfraSweden

Sista ansökningsdag: 15 december 2023
Finansiär: InfraSweden

Med det här erbjudandet vill vi stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söker ska handla om framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller etablering av internationella samarbeten.

Ansökningar bedöms löpande till och med 15 december 2023.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här