Var med och bidra till den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024
Finansiär: Tillväxtverket

Vill ni främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering för projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.

I denna utlysning efterfrågas projekt som syftar till att främja den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här