Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

Sista ansökningsdag: 16 maj 2024
Finansiär: Energimyndigheten

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Vi välkomnar ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett eller flera av nedanstående områden:

  • Nettonollutsläpp från industrins processer.
  • Negativa utsläpp.
  • Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser.
  • Hållbart företagande inom industrin.
  • Energi- och klimatsmarta material och produkter.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här