Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

Sista ansökningsdag: 10 september 2024
Finansiär: Net Zero Industry

Det här erbjudandet inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmet Net Zero Industry.

Utlysningens syfte är att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. Lovande projektresultat utvecklas sedan i en Etapp 2.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här