Produktpass för avancerad digitalisering

Sista ansökningsdag: 22 september 2023
Finansiär: Vinnova

Syftet är att utveckla industrins förmågor att använda sig av digitala produktpass för att uppnå spårbara och cirkulära produktflöden. Ett lika angeläget syfte är att förbereda aktörer inför kommande regleringar.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här