Säker och hållbar tillgång på innovationskritiska råvaror

Sista ansökningsdag: 10 maj 2023
Finansiär: Mistra

Mistra bjuder in forskare att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna in förslag på ett nytt forskningsprogram som ur ett miljöstrategiskt perspektiv ska identifiera risker och möjligheter avseende tillgången till metaller och mineraler som anses kritiska för en hållbar omställning av samhället.

Forskningsprogrammet ska använda sig av ett systemperspektiv för att analysera och bidra med att identifiera möjliga lösningar på de intresse- och målkonflikter som kan uppstå kring nyetablering eller expandering av befintlig verksamhet kring utvinning av innovationskritiska råvaror. Det kan även omfatta återvinning av resurser från olika restproduktsströmmar.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här