Cirkularitet – FFI – våren 2024

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024
Finansiär: Vinnova

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Cirkularitet inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här