Grön och digital omställning – hösten 2022

Sista ansökningsdag: 15 februari 2022
Finansiär: Vinnova

Samhällsbyggnadssektorn står för en stor del av Sveriges globala avtryck när det gäller klimatutsläpp och resursförbrukning. Digitaliseringen gör det möjligt att öka takten i den gröna omställningen och utveckla helt nya digitala lösningar inom samhällsbyggnad. Här är samverkan en viktig förutsättning för systeminnovation och långsiktig hållbarhet.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här