Finansiering för insatser till mer cirkulär ekonomi i Mellersta Norrland

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024
Finansiär: Tillväxtverket

Har du idéer på satsningar som bidrar till ökad cirkulär ekonomi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp kopplade till den egna produktionen.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här