Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2024

Sista ansökningsdag: 31 december 2024
Finansiär: Vinnova

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna insats vill vi erbjuda svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare innan ansökan skickas till Horisont Europa och därmed få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här