Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Sista ansökningsdag: 2 februari 2023
Finansiär: Smart Built Environment

I denna utlysning kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Utlysningen omfattar en finansiering på ca 40 miljoner kronor.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här