Digitalt återbrukskluster för bygg- och anläggningsmaterial i Jämtlands län

Projektet syftar till att demonstrera ett klustersamarbete där aktörer samlas i en digital samarbetsplattform, för att skapa ett ekosystem för återbruk av bygg- och anläggningsmaterial på en lokal och regional marknad. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning eftersom det syftar till att skapa cirkulära bygg- och rivningsprojekt och att de arbetssätt som utvecklas i projektet bedöms ha goda möjligheter att spridas till andra kommuner i Sverige.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Anna Gutke Bergqvist
Organisation
Östersunds kommun
Projekttid
2022-01-12 till 2024-01-12
Status
Avslutat
Bild för artikel Digitalt återbrukskluster för bygg- och anläggningsmaterial i Jämtlands län

Mer om projektet

Film om projektet

Varvet – återbruk av byggmaterial

Artikel i Östersunds-Posten (inlogg krävs)

Här ska byggmaterial återbrukas i Östersund

Kontakt

Anna Gutke Bergqvist

Projektledare, Östersunds kommun

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här