Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin

Projektet syftar till att ta fram underlag för utveckling av ett cirkulärt insamlings- och återvinningssystem för emballageplast från byggindustrin samt att undersöka förutsättningarna för en avsättningsmarknad för den återvunna plastråvaran. Energimyndigheten bedömer att projektet därmed har potential att bidra till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar användning av emballageplast i byggbranschen.

Bygg och infrastruktur Plast Återvinning

Projektledare
Ulrika Kron
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2019-04-04 till 2019-10-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här