Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin steg 2

Projektets syfte är att utveckla och testa ett insamlings- och återvinningssystem för emballageplast från industrin och ta fram förslag på riktlinjer för design och sortering av emballageplasten. Energimyndigheten bedömer att projektet har ett systemperspektiv och utvecklar lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar användning av plast.

Bygg och infrastruktur Plast Återvinning

Projektledare
Hafdís Jónsdóttir
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2020-06-01 till 2022-11-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin steg 2

Mer om projektet

Video om projektet

Samtal om plast med Annika Boss och Åsa Stenmarck (inkl video)

RE:Sourcedagen 7 december 2022

Kontakt

Hafdís Jónsdóttir

projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här