Re:palletise – cirkulär ekonomi för lastpallar av plast

Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om konstruktion, insamling, återanvändning och återvinning av lastpallar av plast för att främja cirkulära flöden i logistikbranschen. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål eftersom det adresserar en produkt (engångspallar av plast) som idag är svår att materialåtervinna och då relevanta industripartners finns knutna till projektet.

Logistik Plast Återbruk Återvinning

Projektledare
Martin Strååt
Organisation
Novoplast
Projekttid
2020-11-03 till 2021-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Re:palletise – cirkulär ekonomi för lastpallar av plast

Slutrapport

Cirkulär ekonomi för lastpallar av plast

Ladda ner rapporten

Kontakt

Martin Strååt

Projektledare, Novoplast

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här