Fiberförstärkta plastkompositer i hållbara cykler

Projekt syftar till att utveckla en systemlösning för att möjliggöra hållbara värdecykler av plastkompositer. Systemlösningen ska vara ett komplement till den tekniska utvecklingen av återvinningsmetoder för plastkompositer och möjliggöra praktisk implementering av kompositerna. Målet med projektet är att identifiera en systemlösning som har potential att möjliggöra hållbara värdecykler av plastkompositer, och att beskriva den hänsyn till teknik, arbetsmiljö, marknad, immaterialrättsliga och policyrelaterade förutsättningar. Systemlösningens miljömässiga hållbarhet och relation till det övriga materielsystemet ska utvärderas. Energimyndigheten bedömer att projektet tar ett helhetsperspektiv för användningen av fiberförstärkta plast- och polymerkompositer.

Komposit Plast Återvinning

Projektledare
Lena Smuk
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2019-03-01 till 2019-10-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Fiberförstärkta plastkompositer i hållbara cykler

Kontakt

Lena Smuk

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här