Material­återvinning av plastfraktioner via termisk omvandling

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka möjligheter att återvinna plastfraktioner, som i dagsläget inte återvinns, med hjälp av förgasning. En termisk process för att kunna återvinna plastråvarorna (feedstock recycling) har länge eftersträvats inom plastbranschen. Förgasning av plastråvara har potential att vara mer konkurrenskraftigt än förgasning av bioråvara, då råvarupriset kan vara lägre.

Plast Återvinning

Projektledare
Martin Seemann
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid
2017-12-15 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här